×
 

Tummers heeft duurzaamheid hoog in het vaandel

Als toonaangevende patisserie streven wij naar een transparante patisserie- industrie waarin duurzaamheid de norm is. Hiervoor werken wij samen met onze inkooppartners. Duurzaamheid betekent voor ons het aanbieden van duurzamere producten, het minimaliseren van impact op het milieu en het bevorderen van de kwaliteit van leven voor mens en dier. Laat u inspireren door onze initiatieven. De toekomst is groen.

Onze duurzaamheidsmissie

Patisserie Tummers staat voor klasse en kwaliteit, maar ook voor verantwoordelijkheid en een duurzamere levensstijl. Wij streven naar een wereld waarin iedereen bewuste keuzes maakt en waarin kwaliteit het wint van kwantiteit. Met impactvolle aanpassingen in alle facetten van ons werk, willen we een verschil maken in het leven van onze klanten, onze partners en onszelf. Hiervoor hebben we verschillende duurzame doelstellingen opgesteld. Zo willen we in 2030 uitsluitend werken met duurzame grondstoffen en onze eigen CO2-uitstoot met 19,4% verminderen.

Verantwoord ondernemen

We opereren milieuverantwoord en gaan zorgvuldig om met de grondstoffen en natuurlijke bronnen die wij gebruiken.

Een duurzame levensstijl begint bij uzelf. Daarom werken we binnen onze organisatie op een milieuverantwoorde manier. Ook van onze partners en leveranciers verwachten we dat zij verantwoordelijk handelen, zodat we samen werken aan een betere toekomst.

CO2-reductie

We willen onze CO2-uitstoot met 19,4% verminderen in 2030 en met 30,4% in 2040. Patisserie Tummers heeft als één van de eerste patisserieën in Nederland een Science Based Target voor CO2-reductie opgesteld. Dat betekent dat onze doelstelling voor CO2-vermindering gebaseerd is op actueel wetenschappelijk onderzoek. Ons gezamenlijk handelen moet ertoe bijdragen dat de opwarming van de aarde met 1,2°C wordt beperkt!

Afval

Patisserie Tummers werkt aan reductie van afval en het optimaliseren van recycling van afvalstromen. In 2021 werd meer dan de helft, namelijk 54%, van ons afval gerecycled. Onze ambitie is om dit in 2022 verder te verhogen naar 60% door ons afval nog beter te scheiden. In 2022 willen we ook de productie van de afval verminderen met 6,5% ten opzichte van 2019.

Winkelinrichting

We verduurzamen onze winkelinrichting door bij vernieuwing, vervanging en uitbreiding de keuze te maken voor duurzamere materialen. Daaronder verstaan we hergebruikte materialen, herbruikbare materialen en milieuvriendelijke producten. Keuzes die soms vragen om een zorgvuldige afweging van de verschillende duurzaamheidsaspecten. Dit is een geleidelijk proces met als stip op de horizon 100% circulariteit van materialen.

Een gezamenlijk verantwoordelijk-heidsgevoel

Door duurzamere keuzes aan te bieden willen we een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van Doelstelling 12 van de Duurzaamheidsontwikkelingsdoelen van de VN: Verantwoorde Consumptie en Productie.

Inkoop van materialen en grondstoffen

We hebben intern doelstellingen opgesteld voor het inkopen van duurzamere alternatieven voor materialen en grondstoffen die een negatieve impact hebben op het milieu en/of waarbij arbeidsomstandigheden en/of dierenwelzijn in het geding komen. De lijst met materialen en grondstoffen die wij erkennen als duurzaam is gebaseerd op internationaal erkende standaarden en certificaten en vormt een onmisbaar instrument voor onze inkopers. Zo wordt ons assortiment steeds een stukje duurzamer.

Onze duurzame belofte

We willen onze klanten inspireren om duurzamere keuzes te maken. Om dit doel te bereiken is het onze ambitie in 2027 ons assortiment voor 100% uit duurzamere producten te laten bestaan. Hierbij zijn een verantwoorde productie en duurzame materialen de belangrijkste criteria. Daarom maken we afspraken met leveranciers en blijven we continu in gesprek over onze duurzaamheidsstrategie.

Wat kunt u zelf doen?

60% van de grondstoffen in onze patisserie is lokaal, biologisch en/of duurzaam geproduceerd. Wellicht vraagt u zich af wat u zelf kunt doen? Daarover hieronder meer.

Voedsel en duurzaamheid: de toekomst van ons eten

Reality check: ons eten is verantwoordelijk voor maar liefst 30% van onze klimaatbelasting. Dit komt o.a. door de uitstoot van CO2, andere broeikasgassen en milieuproblemen rondom mestoverschotten. Dat maakt de productie van vlees, kaas en zuivel extra belastend voor het milieu. Gelukkig kunnen we zelf iets doen: bewuster kiezen voor duurzaam voedsel. Dat betekent kritisch kijken naar wat er op ons bord ligt en zo min mogelijk verspillen. Zo werken we samen aan een duurzamere wereld: de toekomst is groen.

Kies voor lokale producten

Nederland is na de VS de grootste landbouwexporteur ter wereld. Maar aan de andere kant wordt ongeveer driekwart van ons eigen voedsel geïmporteerd. Het gaat hierbij om fruit, groente, cacao, wijn en granen die allemaal geproduceerd, vervoerd, verpakt en bewaard moeten worden. En dat heeft impact op ons milieu. Lokaal geproduceerd voedsel veroorzaakt minder uitstoot en er is minder transport en opslag voor nodig. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Hollandse aardbeien in de wintermaanden. Omdat de milieu- impact van veel groente en fruit wisselt per seizoen, zijn seizoensproducten de beste keuze voor het milieu. Bij producten die van verder weg moeten komen, kunt u letten op keurmerken zoals UTZ voor chocolade.

Weggooien is zonde

Van al dat lekkere eten in Nederland belandt 20% helemaal niet in onze maag. Het gaat ergens in de keten van boer naar bord verloren, bijvoorbeeld omdat het er niet mooi uitziet, of niet meer vers genoeg is. Elk jaar verdwijnt er 34 kg voedsel per persoon in de groene kliko. Fors minder dan tien jaar geleden, gelukkig. Maar als we eten beter bewaren en beter afwegen, valt er nog veel te winnen. Ook voor uw portemonnee.

Bijdrage aan de samenleving

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Daarom investeren wij volop in hun fysieke en mentale gezondheid, en in hun ontwikkeling als medewerker en mens. Daarnaast geven we ook tijd en aandacht aan mensen buiten onze organisatie. Door middel van vrijwilligerswerk en donaties aan goede doelen dragen we bij aan een betere samenleving voor mens en dier.

Vrijwilligerswerk

Wij voelen ons maatschappelijk verbonden met de gemeenschappen waar we deel van uitmaken en daarmee de morele verplichting iets terug te doen voor de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Wij richten ons hierbij op eenzame ouderen, kinderen uit achterstandswijken, de bij en het milieu. In 2022 willen we 500 uur aan vrijwilligerswerk realiseren, voor 2025 is de doelstelling 1.000 uur. Een groot deel van deze uren realiseren we in samenwerking met onze partners NL Cares, The Pollinators en Staatsbosbeheer.

Diversiteit en inclusie

Onze missie is om het meest inspirerende, creatieve en duurzame patisserie te zijn, waar iedereen bijzonder is. Diversiteit en inclusie zijn hiermee expliciet verankerd in wie we zijn als bedrijf. We staan achter ieders recht om gerespecteerd en gehoord te worden, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap. We hebben veel onderzoek gedaan en gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen en buiten onze organisatie, met als resultaat een formeel beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. En met als doel een organisatie te zijn waar iedereen zich bijzonder voelt, gelijke kansen heeft en zich gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Vitaliteit

Wij investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door ze iedere dag een inspirerende, leuke en veilige werkomgeving te bieden. Elk jaar krijgen onze medewerkers een persoonlijk vitaliteitsbudget, dat ze kunnen inzetten voor het duurzaam behoud of de verbetering van de geestelijke of fysieke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Vandaag voor 23:59 uur besteld, volgende dag geleverd
Bezorging tussen 9:00 - 12:00 uur
Makkelijk en veilig online betalen

follow us @bestelbijtummers

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang de nieuwste aanbiedingen en promoties


Mijn account

Over ons

© Copyright 2024 Patisserie Tummers | Heemstede
image/svg+xml